Міжнародний договір: поняття та сучасні погляди

Show simple item record

dc.contributor.author Матат , А. В.
dc.contributor.author Matat, A. V.
dc.date.accessioned 2016-03-07T09:46:43Z
dc.date.available 2016-03-07T09:46:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Матат А. В. Міжнародний договір: поняття та сучасні погляди / А. В. Матат // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 64-68. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3982
dc.description Матат А. В. Міжнародний договір: поняття та сучасні погляди / А. В. Матат // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 64-68. ru_RU
dc.description.abstract Автор статті дійшов до таких висновків, що міжнародні договори в правових системах сучасних держав відіграють значну роль у формуванні в них внутрішньодержавного права. Міжнародні договори сприяють уніфікації законодавства. Так, наприклад, країна, яка перебуває на етапі становлення і розвитку, підписавши міжнародний договір, осучаснює та демократизує державне будівництво і наближує своє законодавство до гармонізації із міжнародними нормами. Положення міжнародних договорів вдало знаходять своє відображення в правотворчості. Їх починають активно застосовувати у судочинстві, державному управлінні тощо. Також їх беруть за основу держави при визначенні принципу верховенства права та основоположних прав і свобод людини. Міжнародний договір в Україні виступає джерелом галузевого правознавства, зокрема, цивільного, сімейного, адміністративного, кримінального тощо. Отже, міжнародні договори разом утворюють єдиний сценарій, за яким відбуваються сучасні внутрішньо та зовнішньодержавні процеси. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject міжнародний договір ru_RU
dc.subject международный договор ru_RU
dc.subject international treaty ru_RU
dc.subject уніфікація законодавства ru_RU
dc.subject унификация законодательства ru_RU
dc.subject harmonization of legislation ru_RU
dc.subject принцип верховенства права та основоположних прав і свобод людини ru_RU
dc.subject принцип верховенства права и основополагающих прав и свобод человека ru_RU
dc.subject the rule of law and fundamental human rights and freedoms ru_RU
dc.subject джерело галузевого правознавства ru_RU
dc.subject источник отраслевого правоведения ru_RU
dc.subject source branch of jurisprudence ru_RU
dc.title Міжнародний договір: поняття та сучасні погляди ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record