Обов'язкова сила міжнародного права з позицій соціологічного підходу у роботах Макса Губера

Show simple item record

dc.contributor.author Письменна , В. О.
dc.contributor.author Письменная, В. О.
dc.contributor.author Pismenna, V. O.
dc.date.accessioned 2016-03-07T14:19:40Z
dc.date.available 2016-03-07T14:19:40Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Письменна В. О. Обов'язкова сила міжнародного права з позицій соціологічного підходу у роботах Макса Губера / В. О. Письменна // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 48-51. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/3999
dc.description Письменна В. О. Обов'язкова сила міжнародного права з позицій соціологічного підходу у роботах Макса Губера / В. О. Письменна // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 48-51. ru_RU
dc.description.abstract В аналізі статті автор констатує, що з точки зору соціологічного підходу у викладі Макса Губера, обов’язкова сила норм міжнародного права виводиться з соціальної природи права загалом. Підтримання колективних цілей та інтересів міжнародної спільноти з ціллю забезпечення співіснування різних інтересів, які варті правового захисту, є достатньою підставою для існування самого міжнародного права. При цьому важливо підкреслити, що Губер, будучи обраним арбітром у ряді справ, звертав увагу не стільки на ієрархію джерел чи акцепт з сторони держави, як на соціальне наповнення кожної даної норми. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що сучасне міжнародне право формувалося шляхом переосмислення самої його природи; соціальна ж складова останнього розумілася як необхідний елемент для надання йому особливо, наддержавного статусу. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject міжнародне право ru_RU
dc.subject международное право ru_RU
dc.subject international law ru_RU
dc.subject Макс Грубер ru_RU
dc.subject Max Gruber ru_RU
dc.subject соціальна природа права ru_RU
dc.subject социальная природа права ru_RU
dc.subject the social nature of the right ru_RU
dc.title Обов'язкова сила міжнародного права з позицій соціологічного підходу у роботах Макса Губера ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record