Автореферати дисертацій

Автореферати дисертацій

 

Коллекции данного сообщества

 • теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
 • конституційне право; муніципальне право
 • цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
 • господарське право; господарсько-процесуальне право
 • трудове право; право соціального забезпечення
 • земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
 • адміністративне право и процес; фінансове право; інформаційне право
 • кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право
 • кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
 • судоустрій; прокуратура і адвокатура
 • міжнародне право
 • філософія права
 • правові проблеми політичних інститутів та процесів
 • теорія та історія політичної науки
 • політичні інститути і процеси
 • політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку

Последние добавления

Просмотреть больше

Поиск в DSpaceРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Просмотр

Потоки RSS