Browsing Дисертації by Issue Date

Browsing Дисертації by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Калімбет, Андрій Леонідович (201-06-30)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Бальжик, Ірена Анатоліївна; Бальжик, Ирэна Анатольевна; Balzhik, Irena A. (2007)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007. ...
 • Краснов, Єгор Володимирович; Краснов, Егор Владимирович; Krasnov, Yegor V. (2008)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. Дисертація присвячується ...
 • Лоджук, Максим Тарасович (Національний університет "Одеська юридична академія", 2014)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. – Національний університет «Одеська юридична ...
 • Наконечний, Андрій Богданович; Наконечный, Андрей Богданович; Nakonechnyi, Andriy B. (2015)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний юридичний університет імені Ярослава ...
 • Зверховська, Валентина Францівна; Зверховская, Валентина Францовна; Zverhovska, Valentyna F. (Одеса, 2015-09-24)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична ...
 • Цихоня, Денис Юрійович; Цихоня, Денис Юрьевич; Tsykhonya, Denis Yu. (Одеса, 2015-09-24)
  Дисертація є спеціальним комплексним дослідженням теоретичних та практичних проблем оскарження судових рішень, ухвалених судами першої інстанції. З урахуванням аналізу норм національного та міжнародного ...
 • Маслій, Ігор Володимирович; Маслий, Игорь Владимирович; Masliy, Igor V. (Одеса, 2015-09-25)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Медвідь, Анна Олександрівна; Медведь, Анна Александровна; Medvid, Anna A. (Одеса, 2015-09-25)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. Дисертація ...
 • Головня, Ірина Яківна; Головня, Ирина Яковлевна; Golovnia, Irina Ya. (Одеса, 2015-09-26)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична ...
 • Дейнека, Володимир Миколайович; Дейнека, Владимир Николаевич; Deineka, Vladimir N. (Одеса, 2015-09-26)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2015. Дисертація ...
 • Музика, Ярослав Іванович; Музыка, Ярослав Иванович; Muzyka, Yaroslav I. (Одеса, 2015-10-02)
  Дисертація присвячена аналізу правового статусу Всесвітньої Митної Організації у міжнародному праві. У роботі розглядається питання міжнародного митного співробітництва, зокрема становлення та розвиток інституційного ...
 • Зубарева, Антоніна Євгенівна; Зубарева, Антонина Евгеньевна; Zubareva, Antonina Y. (Одеса, 2015-10-02)
  У дисертації досліджено зміст міжнародно-правового статусу Комітету ООН з прав людини. Розглянуто юридичні підстави діяльності Комітету, проведено їх класифікацію. Проаналізовано історичну ретроспективу створення та ...
 • Вихренко, Катерина Петрівна; Vikhrenko, Kateryna P.; Вихренко, Екатерина Петровна (Одеса, 2015-10-03)
  Дисертацію присвячено міжнародно-правовим засадам регулювання праці у рибальському секторі. Висвітлено еволюцію моделей праці у рибальському секторі та його місце у системі міжнародного правового регулювання. Досліджено ...
 • Денисенко, Сергій Іванович; Денисенко, Сергей Иванович; Denisenko, Sergii I. (Одеса, 2015-10-03)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню особливостей міжнародних стандартів у сфері спрощення та гармонізації митних процедур у зовнішньоторговельній діяльності. Досліджено питання сутності митних процедур та їх ...
 • Олюха, Віталій Георгійович; Олюха, Виталий Георгиевич; Olyukha, Vitalii G. (Одеса, 2015-10-04)
  Дисертацію присвячено дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем використання господарсько–правових засобів для оптимізації капітального будівництва з метою стимулювання сталого розвитку будівельної галузі в ...
 • Бойченко, Едуард Гаврилович; Бойченко, Эдуард Гаврилович; Boichenko, Eduard G. (Одеса, 2015-11-19)
  Дисертація присвячена дослідженню правовідносин, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності військовими частинами ЗСУ. Здійснено комплексне дослідження правового регулювання господарської ...
 • Остап'юк, Марія Василівна; Остапьюк, Мария Васильевна; Ostapyuk, Mariia V. (Одеса, 2015-11-19)
  Дисертація є комплексним, системним дослідженням, присвяченим господарсько-правовому регулюванню державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів, та пошукам шляхів його удосконалення. Досліджено та визначено ...
 • Бурма, Сергій Костянтинович; Бурма, Сергей Константинович; Burma, Sergii K. (Одеса, 2015-11-20)
  Дисертацію присвячено дослідженню генезису, доктринальних основ, юридичної природи та особливих характеристик інституту дружнього врегулювання в європейському суді з прав людини. У роботі висвітлено 18 еволюцію міжнародних ...
 • Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Битенская, Елена Валентиновна; Shevchenko-Bitenska, Olena V. (Одеса, 2015-11-20)
  Дисертація містить визначення та систематизацію правових механізмів Ради Європи у сфері захисту дітей від насильства та пропозиції щодо їх ефективного застосування у правовій системі України. У роботі висвітлюється генезис ...