Browsing Дисертації by Subject "information society"

Browsing Дисертації by Subject "information society"

Sort by: Order: Results:

  • Ромащенко, Вікторія Андріївна; Ромащенко, Виктория Андреевна; Romashchenko, Viktoriya A. (Одеса, 2018-03-16)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». – Національний університет «Одеська ...
  • Давидова, Ірина Віталівна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Irina V. (2018-11-10)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне прав і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична ...