Факультет міжнародно-правових відносин

Факультет міжнародно-правових відносин

 

Sub-communities within this community

 • Кафедра міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія» була створена шляхом об’єднання двох кафедр: Кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету ...
 • Кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства за час свого існування стала однією з провідних кафедр, яка забезпечувала цикл дисциплін: «Право Європейського Союзу», «Порівняльне правознавство», «Право ...
 • Викладачами здійснюється підготовка студентів усіх спеціалізацій Національного університету "Одеська юридична академія" по наступних предметах: іноземна мова (за професійним спрямуванням), українська (російська) мова як ...
 • Викладачами здійснюється базова підготовка студентів усіх спеціалізацій Національного університету "Одеська юридична академія" по наступних предметах: німецька, англійська, французька, іспанська, італійська і латинська ...

Recent Submissions

 • Хендель, Наталія Володимирівна; Хендель, Н. В.; Хендель, Наталия Владимировна; Khendel, Nataliia V.; Hendel, Nataliia (Одеса : Фенікс, 2019)
  У статті розглядаються організаційно-правові аспекти діяльності Всесвітньої організації охорони здоров’я як координуючої універсальної організації. Встановлено, що створення Всесвітньої організації охорони знаменувало новий ...
 • Короткий, Тимур Робертович; Короткий, Т. Р.; Korotkyi, Tymur R. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У статті проаналізовано вплив космічної діяльності на розвиток міжнародного морського права, а саме інституту свобод відкритого моря та інституту охорони морського середовища. Досліджено відповідність практики захоронення ...
 • Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У статті проаналізований універсальний рівень правового регулювання трансплантації органів і / або тканин, клітин у рамках Організації Об’єднаних Націй. Досліджено положення «м’якого права» Організації Об’єднаних Націй у ...
 • Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Андрейченко, Светлана Сергеевна; Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, Андрій Вадимович; Андрейченко, А. В.; Андрейченко, Андрей Вадимович; Andreichenko, Andrii V.; Гарафонова, Ольга Іванівна; Гарафонова, О. І.; Гарафонова, Ольга Ивановна; Harafonova, Olha I.; Garafonova, O. I.; Маргасова, Вікторія Геннадіївна; Маргасова, В. Г.; Маргасова, Виктория Геннадиевна; Marhasova, Viktoriia H.; Marhasova, V. G.; Балла, Інна Володимирівна; Балла, І. В.; Балла, Инна Владимировна; Balla, Inna V. (Kharkiv institute SHEI «University of Banking», 2020)
  Досліджено особливості патентної охорони біотехнологічних винаходів як чинника трансформації національних економіко-правових процесів. Установлено, що умови для отримання патенту на біотехнологічні винаходи відрізняються ...
 • Варєшкіна, Наталія Володимирівна; Варєшкіна, Н. В.; Варешкина, Наталья Владимировна; Varieshkina, Nataliia V.; Ковбасюк, Степан Валерійович; Ковбасюк, С. В.; Ковбасюк, Степан Валерьевич; Kovbasiuk, Stepan V.; Бубнов, Денис Валерійович; Бубнов, Денис Валерьевич; Бубнов, Д. В.; Bubnov, Denys V.; Кутузова, Олена Володимирівна; Кутузова, О. В.; Кутузова, Елена Владимировна; Kutuzova, Оlena V. (Одеса : «Юридична література», 2019)
  Практикум складається з п`яти розділів, що містять тренувальні тести і типові завдання для підготовки до єдиного вступного іспиту з англійської мови за технологією ЗНО.
 • Варєшкіна, Наталія Володимирівна; Варєшкіна, Н. В.; Варешкина, Наталья Владимировна; Varieshkina, Nataliia V.; Ковбасюк, Степан Валерійович; Ковбасюк, С. В.; Ковбасюк, Степан Валерьевич; Kovbasiuk, Stepan V.; Кутузова, Олена Володимирівна; Кутузова, О. В.; Кутузова, Елена Владимировна; Kutuzova, Оlena V. (Одеса : «Юридична література», 2020)
  Практикум складається з трьох розділів, що містять тренувальні тести і типові завдання для підготовки до єдиного вступного іспиту з англійської мови за технологією ЗНО.
 • Варєшкіна, Наталія Володимирівна; Варєшкіна, Н. В.; Варешкина, Наталья Владимировна; Varieshkina, Nataliia V.; Байло, Іван Яковлевич; Байло, І. Я.; Байло, Иван Яковлевич; Bailo, Ivan Ya.; Дихта, Наталя Миколаївна; Дихта, Н. М.; Дыхта, Наталья Николаевна; Dykhta, Natalia M.; Бубнов, Денис Валерійович; Бубнов, Д. В.; Бубнов, Денис Валерьевич; Bubnov, Denys V. (Одеса : «Юридична література», 2018)
  Навчально-методичний посібник складається з чотирьох розділів, що містять тренувальні тести і типові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.
 • Варєшкіна, Наталія Володимирівна; Варєшкіна, Н. В.; Варешкина, Наталья Владимировна; Varieshkina, Nataliia V.; Байло, Іван Яковлевич; Байло, І. Я.; Байло, Иван Яковлевич; Bailo, Ivan Ya.; Дихта, Наталя Миколаївна; Дихта, Н. М.; Дыхта, Наталья Николаевна; Dykhta, Natalia M.; Бубнов, Денис Валерійович; Бубнов, Д. В.; Бубнов, Денис Валерьевич; Bubnov, Denys V. (Одеса : «Юридична література», 2019)
  Навчально-методичний посібник складається з чотирьох розділів, що містять тренувальні тести і типові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.
 • Войтович, Павло Петрович; Войтович, П. П.; Войтович, Павел Петрович; Voitovych, Pavlo P.; Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Ennan, Ruslan Ye.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Волошина, В. К.; Voloshyna, Vladlena K. (Kiev : VD “Dakor”, 2020)
  Summary: 1. Introduction. – 2. Legal Regulation and Its Gaps. – 3. ECtHR Case Law and Its Impact on the Ukrainian Practice. – 4. Concluding Remarks. Ukraine’s national legislation and the European Court of Human Rights’s ...
 • Михайлов, Олександр Миколайович; Михайлов, Александр Николаевич; Mykhailov, Olexandr M.; Михайлов, О. М.; Гриб, Анна Миколаївна; Гриб, А. М.; Гриб, Анна Николаевна; Gryb, Anna M.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасия Александровна; Riaboshapchenko, Anastasiia O. (Universidad de la Amazonia, 2020)
  The article investigates theoretical and practical problems of civil regulation of involuntary termination of private property rights. Private ownership is one of the essential human rights. That is why it is extremely ...
 • Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Bekhruz, Khashmatulla N.; Ярова, Ліліана Вікторівна; Ярова, Л. В.; Ярова, Лилиана Викторовна; Yarova, Liliana V. (Universidad de la Amazonia, 2020)
  The goal of this article is to analyze prohibited means and methods of armed conflicts under the International Humanitarian Law (IHL). Technological progress, the transformation of the nature of armed conflicts and the ...
 • Трюхан, Оксана Анатоліївна; Трюхан, О. А.; Трюхан, Оксана Анатольевна; Triukhan, Oksana A.; Чумаченко, Інна Євгенівна; Чумаченко, І. Є.; Чумаченко, Инна Евгениевна; Chumachenko, Inna Ye.; Занько, Олена Валентинівна; Занько, О. В.; Занько, Елена Валентиновна; Zanko, Olena V.; Годованюк, Андрій Йосипович; Годованюк, А. Й.; Годованюк, Андрей Иосифович; Hodovaniuk, Andrii Y.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V. (Canadian Center of Science and Education, 2020)
  The content of universal and European regional international instruments on protection of labor rights of persons with disabilities is analyzed in the paper. The conclusion is made that Ukraine should take into account the ...
 • Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R. (Миколаїв, 2010)
 • Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.; Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна; Surilova, Olena O. (Warsaw : Wydawnictwo «ALUNA», 2020)
  Objective: The aim of this study is to show which aspects of Ukraine's constitutional and administrative law should appear in Ukraine's future medical code. Patients and methods: Materials and methods: The authors analyse ...
 • Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.; Arakelian, Minas; Левченко, Інна Миколаївна; Левченко, І. М.; Левченко, Инна Николаевна; Levchenko, Inna M.; Levchenko, Inna (Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2020)
  The purpose of the article is to publish and analyze the Statute of the Society for the Care of Poor Jewish Children in Kolomyia (1908) as a source for the history of this Society and the legal culture of the Jewish community ...
 • Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.; Arakelian , Minas; Іванченко, Ольга Миколаївна; Іванченко, О. М.; Иванченко, Ольга Николаевна; Ivanchenko, Olha M.; Ivanchenko, Olga; Тодощак, Олег Володимирович; Тодощак, О. В.; Тодощак, Олег Владимирович; Todoshchak, Oleh V.; Todoshchak, Oleg (Universidad de la Amazonia, 2020)
  The article is devoted to the research of legal issues of protection of the violated rights, determination of the effectiveness of the mechanism of ensuring the rights, investigation of alternative ways of protection of ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Іванійчук, Таїсія Юріївна; Стефанчишена, Тетяна Михайлівна; Березюк, Людмила Василівна; Новітська, Ірина Вадимівна (Одеса, 2020)
  Біобібліографічне видання присвячено науково-дослідницькій та педагогічній діяльності відомого правознавця, провідного вченого нашої країни у галузі права Європейського Союзу та правозахисної діяльності, доктора юридичних ...
 • Явдощук, Анастасія Андріївна; Явдощук, А. А.; Явдощук, Анастасия Андреевна; Yavdoshchuk, Anastasiia A. (Харків : СГ НТМ "Новий курс", 2019)
 • Анісімова, Юлія Павлівна; Анісімова, Ю. П.; Анисимова, Юлия Павловна; Anisimova, Yuliia P.; Anisimova, Yulia (Дрогобич : Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2020)
  Одним із найважливіших і найефективніших напрямів вищих навчальних закладів є цілеспрямоване культурне набуття студентами знань із дисципліни. Саме на основі читання автентичних текстів на заняттях з іноземної мови формується ...
 • Варєшкіна, Наталія Володимирівна; Варєшкіна, Н. В.; Варешкина, Наталья Владимировна; Varieshkina, Nataliia V.; Байло, Іван Яковлевич; Байло, І. Я.; Байло, Иван Яковлевич; Bailo, Ivan Ya.; Дихта, Наталя Миколаївна; Дихта, Н. М.; Дыхта, Наталья Николаевна; Dykhta, Natalia M.; Бубнов, Денис Валерійович; Бубнов, Д. В.; Бубнов, Денис Валерьевич; Bubnov, Denys V.; Юлінецька, Юлія Василівна; Юлінецька, Ю. В.; Юлинецкая, Юлия Васильевна; Yulinetska Yuliia V. (Одеса : Юридична література, 2019)
  Навчально-методичний посібник складається з чотирьох розділів, що містять тренувальні тести і типові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds