Факультет міжнародно-правових відносин

Факультет міжнародно-правових відносин

 

Разделы данного сообщества

 • На кафедрі розробляються актуальні проблеми теорії міжнародного права, міжнародного гуманітарного права, становлення і розвитку міжнародного кримінального, морського, екологічного, повітряного права, імплементації європейських ...
 • Колектив кафедри проводив наукові дослідження за темою «Діалог сучасних правових систем. Адаптація правової системи України до європейського права».
 • Викладачами здійснюється підготовка студентів усіх спеціалізацій Національного університету "Одеська юридична академія" по наступних предметах: іноземна мова (за професійним спрямуванням), українська (російська) мова як ...
 • Викладачами здійснюється базова підготовка студентів усіх спеціалізацій Національного університету "Одеська юридична академія" по наступних предметах: німецька, англійська, французька, іспанська, італійська і латинська ...

Последние добавления

 • Любашенко, В'ячеслав Ігорович; Любашенко, Вячеслав Игоревич; Liubashenko, Viacheslav I.; Громовенко, Костянтин Вікторович; Громовенко, Константин Викторович; Gromovenko, К. (Одеса : Фенікс, 2018)
  У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародного інвестиційного права та міжнародного інвестиційного арбітражу, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік ...
 • Камінський, Ігор Іванович; Каминский, Игорь Иванович; Kaminskyi, Ihor I. (2017)
 • Камінський, Ігор Іванович; Каминский, Игорь Иванович; Kaminskyi, Ihor I. (2016)
 • Камінський, Ігор Іванович; Каминский, Игорь Иванович; Kaminskyi, Ihor I. (2017)
  У статті досліджується питання здійснення державами своїх суверенних прав у кіберпросторі. Автор намагається встановити правову природу останнього, щоб з’ясувати, чи є можливість розглядати принцип невтручання, який тісно ...
 • Камінський, Ігор Іванович; Каминский, Игорь Иванович; Kaminskyi, Ihor I. (2016)
  Категорія «сила» здавна була об’єктом досліджень багатьох вчених-міжнародників, які вкладали у це поняття різний зміст. Тому стаття присвячена аналізу та систематизації підходів щодо поняття сили ...
 • Камінський, Ігор Іванович; Каминский, Игорь Иванович; Kaminskyi, Ihor I. (2017)
  У статті акцентується на поширеному застосуванні у сучасних міжнародних відносинах незбройної сили. Випадки такого неправомірного застосування вимагають належної реакції міжнародного співтовариства. Це актуалізує потребу ...
 • Зубченко, Надія Ігорівна; Зубченко, Надежда Игоревна; Zubchenko, Nadiia (Одеса : Фенікс, 2016)
  Значний обсяг наукових досліджень в Україні породжує необхідність забезпечення прозорості та академічної доброчесності. Тому, прийняте рік тому рішення щодо обов’язкового оприлюднення авторефератів дисертацій та дисертаційних ...
 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Petlyuchenko, Natalia V. (Moscow : Institute of World History; Alexander von Humbolt Stiftung / Foundation, 2017)
  PRELIMINARY PUBLICATION OF CONFERENCE PROCEEDINGS
 • Petlyuchenko, Nataliya V.; Artiukhova, Anna (University of Nantes, 2015)
  This paper deals with the definition of aggressive rhetoric as the persuasive method in political communication, the transformation of the concept 'speech aggression' towards its positive semantic, the complex of ...
 • Петлюченко, Наталья Владимировна; Потапенко, Сергей Иванович; Бабелюк, Оксана Андреевна; Стрельцов, Евгений Львович; Багацкая, Елена Викторовна; Беценко, Татьяна Петровна; Бондаренко, Евгения Валериевна; Бордюк, Людмила Владимировна; Волкова, Светлана Владимировна; Воробьёва, Ольга Петровна; Голубовская, Ирина Александровна; Гридюшко, Ольга Олеговна; Дойчик, Оксана Ярославовна; Домброван, Татьяна Ивановна; Домнич, Ольга Валериевна; Дуденок, Валентина Ивановна; Жаботинская, Светлана Анатольевна; Заремская, Иванна Мечиславовна; Карабович, Тадей; Карпенко, Елена Юрьевна; Серебрякова, Валерия Вадимовна; Коваленко, Наталья Дмитриевна; Колесник, Александр Сергеевич; Коломиец, Юлия Юрьевна; Краснобаева-Черная, Жанна Владимировна; Кшановский, Олег Чеславович; Кузнецова, Татьяна Васильевна; Лесневская, Екатерина Викторовна; Оруджева, Светлана Эдуардовна; Мазепова, Елена Викторовна; Мальцева, Ольга Владимировна; Мамич, Мирослава Владимировна; Марина, Елена Сергеевна; Мартынюк, Алла Петровна; Марчишина, Алла Анатольевна; Мельничук, Ольга Степановна; Мордвинцева, Валентина Ивановна; Музя, Евгений Михайлович; Науменко, Людмила Петровна; Нестеренко, Анастасия Константиновна; Пирог, Инна Ивановна; Пихтовникова, Лидия Сергеевна; Плотникова, Наталья Владимировна; Приходько, Анна Ильинична; Пронкевич, Александр Викторович; Саевич, Ирина Георгиевна; Селиванова, Елена Александровна; Синявская, Ольга Евгеньевна; Смольницкая, Ольга Александровна; Степанов, Евгений Николаевич; Таранец, Валентин Григорьевич; Ступак, Инна Валериановна; Таценко, Наталья Витальевна; Терехова, Светлана Ивановна; Тищенко, Олег Владимирович; Томчаковская, Юлия Олеговна; Славова, Людмила Леонардовна; Фокша, Юлия Александровна; Федорова, Ольга Владимировна; Шамша, Игорь Владимирович; Форманова, Светлана Викторовна; Ходоренко, Анна Владимировна; Цыганок, Ирина Борисовна; Шапран, Дарья Петровна; Шастало (Турченко), Вера Александровна; Шкворченко, Наталья Николаевна; Шумейко, Ольга Владимировна; Шутова, Мария Александровна; Яковлева, Ольга Васильевна; Яроцкая, Галина Сергеевна (Одесса : Издательский дом "Гельветика", 2017)
  В междисциплинарной монографии «Концепты и контрасты» представлены результаты исследований в области контрастивной лингвоконцептологии, подготовленные авторским коллективом лингвистов, юристов, политологов, философов, ...
 • Петлюченко, Наталія Володимирівна; Морошану, Людмила Іванівна; Пальцева, Валентина Володимирівна; Зайцев, Олександр Миколайович; Томчаковська, Юлія Олегівна; Фокша, Юлія Олександрівна; Чернякова, Валерія Олександрівна (Одеса : Фенікс, 2017)
  Підручник з латинської мови розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030301 «Журналістика». Навчальний курс складається з 15 тем, кожна з яких містить наступні розділи: «Граматика», «З історії ораторського ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Петлюченко, Наталія Володимирівна (Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017)
  «Німецько-український словник юридичних термінів» є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлює сучасні закономірності й тенденції функціонування юридичної термінології та враховує нові під- ходи в порівняльному ...
 • Вишняков, Олександр Костянтинович; Вишняков, Александр Константинович; Vyshniakov, Oleksandr K. (2008)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, ...
 • Зубченко, Надія Ігорівна; Зубченко, Надежда Игоревна; Zubchenko, N. I. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Петлюченко, Наталія Володимирівна; Петлюченко, Наталья Владимировна; Petliuchenko, N. V. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Коваль, Дмитро Олександрович; Коваль, Дмитрий Александрович; Koval, Dmytro O. (2011)
  У статті розглянуто питання становлення інституту міжнародно-правового захисту культурних цінностей у період від Віденського конгресу 1815 р. до Гаазької конференції миру 1899 р. На вказаний період прийшовся бурхливий ...
 • Коваль, Дмитрий Александрович; Коваль, Дмитрий Александрович; Koval, Dmytro O. (2014)
  В статье проанализированы идеи австрийского позитивиста Ганса Кельзена о соотношении международного и национального права и суверенитете. В тесной логической связи представлены взгляды Кельзена по этим вопросам и ...
 • Коваль, Дмитро Олександрович; Коваль, Дмитрий Александрович; Koval, Dmytro O. (2014)
  У статті проаналізовано ідеї австрійського позитивіста Ганса Кельзена щодо співвідношення міжнародного та національного права і суверенітету. в тісному логічному зв’язку представлено погляди Г. Кельзена щодо вказаних ...

Просмотреть больше

Поиск в DSpaceРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Просмотр

Потоки RSS