Міжнародна правосуб'єктність індивіда: за чи проти ?

Show simple item record

dc.contributor.author Синкевич, Р. І.
dc.contributor.author Синкевич, С. И.
dc.contributor.author Sinkevich, S. I.
dc.date.accessioned 2016-03-08T06:59:51Z
dc.date.available 2016-03-08T06:59:51Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Синкевич Р. І. Міжнародна правосуб'єктність індивіда: за чи проти ? / Р. І. Синкевич // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 130-133. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4014
dc.description Синкевич Р. І. Міжнародна правосуб'єктність індивіда: за чи проти ? / Р. І. Синкевич // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є. Казанського : матер. третьої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 2–3 листопада 2012 р.) / відп. за випуск М. І. Пашковський ; НУ «ОЮА». – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 130-133. ru_RU
dc.description.abstract На думку автора статті, бурхливий розвиток суміжних галузей в міжнародному праві, призведе до накопичення масштабного масиву корисної інформації, що дасть змогу більш конкретно та більш обгрунтованіше визначити правовий статус індивіда в міжнародному праві, усунувши цим самим різноманітні прогалини та колізії. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject міжнародна правосуб'єктність індивіда ru_RU
dc.subject международная правосубъектность индивида ru_RU
dc.subject international legal personality of the individual ru_RU
dc.subject правовий статус індивіда в міжнародному праві ru_RU
dc.subject правовой статус индивида в международном праве ru_RU
dc.subject the legal status of the individual in international law ru_RU
dc.subject визнання індивіда суб’єктом міжнародного права ru_RU
dc.subject признание индивида субъктом международного права ru_RU
dc.subject recognition of an individual subject of international law ru_RU
dc.title Міжнародна правосуб'єктність індивіда: за чи проти ? ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record