Browsing 12.00.01 by Subject "a person who is being trained"

Browsing 12.00.01 by Subject "a person who is being trained"

Sort by: Order: Results:

  • Тицька, Яна Олександрівна; Тыцкая, Яна Александровна; Tytska, Yana O. (2014)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Національний університет «Одеська юридична академія», ...