Browsing 12.00.01 by Subject "destructive fiction"

Browsing 12.00.01 by Subject "destructive fiction"

Sort by: Order: Results:

  • Ул’яновська, Оксана Василівна; Ульяновская, Оксана Васильевна; Ulyanovska, Oksana V. (2010)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, ...