Browsing 12.00.01 by Subject "development of law"

Browsing 12.00.01 by Subject "development of law"

Sort by: Order: Results:

  • Оборотов, Ігор Гариславович; Оборотов, Игорь Гариславович; Oborotov, Igor G. (2008)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008. В ...