Browsing 12.00.01 by Subject "disposition and approval in relation to the certain norm of right"

Browsing 12.00.01 by Subject "disposition and approval in relation to the certain norm of right"

Sort by: Order: Results:

  • Заморська, Любов Ігорівна; Заморская, Любовь Игоревна; Zamorska, Lubov I. (2009)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2009. ...