Browsing 12.00.01 by Subject "divorce"

Browsing 12.00.01 by Subject "divorce"

Sort by: Order: Results:

  • Глиняний, Володимир Павлович; Глиняный, Владимир Павлович; Glinyanyi, Volodymyr P. (2002)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. — Одеська національна юридична академія. — Одеса, ...