Browsing 12.00.01 by Subject "law- theoretic analysis"

Browsing 12.00.01 by Subject "law- theoretic analysis"

Sort by: Order: Results:

  • Місевич, Сергій Васильович; Мисевич, Сергей Васильевич; Misevych, Sergiy V. (2005)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Одеська національна юридична академія, ...