Browsing 12.00.01 by Subject "social conception of Orthodox Church"

Browsing 12.00.01 by Subject "social conception of Orthodox Church"

Sort by: Order: Results:

  • Бальжик, Ірена Анатоліївна; Бальжик, Ирэна Анатольевна; Balzhik, Irena A. (2007)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, ...