Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

  • Туляков Вячеслав Олексійович
    доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений діяч науки і техніки України
  • Ківалов Сергій Васильович
    Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​