Browsing Актуальні проблеми держави і права. - 2005. - Випуск 25 by Subject