Просмотр12.00.07 по теме "acts on taxation"

Просмотр12.00.07 по теме "acts on taxation"

Отсортировать по:Порядку:Результатам:

  • Самсін, Ігор Леонович; Самсин, Игорь Леонович; Samsin, Igor L. (2009)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2009. Дисертація ...