Browsing 23.00.02 by Subject "feedback"

Browsing 23.00.02 by Subject "feedback"

Sort by: Order: Results:

  • Милосердна, Ірина Михайлівна; Милосердная, Ирина Михайловна; Myloserdna, I. (2011)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2011. В дисертації здійснено ...