Browsing 23.00.02 by Subject "the interaction between the authorities and society"

Browsing 23.00.02 by Subject "the interaction between the authorities and society"

Sort by: Order: Results:

  • Коляденко, Володимир Адольфович; Коляденко, Владимир Адольфович; Kolyadenko, Vladimir A. (2002)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси. Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2002. Проаналізовано значення і роль ...