Browsing 23.00.02 by Subject "transformation of society"

Browsing 23.00.02 by Subject "transformation of society"

Sort by: Order: Results:

  • Вінокурова, Лідія Валеріївна; Винокурова, Лидия Валерьевна; Vinokurova, Lydia V. (2009)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. – Одеська національна юридична академія. Одеса,2009. У дисертації досліджується політологічна ...