Правове регулювання діяльності юридичних клінік в Україні : загальнотеоретичне дослідження

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

  • Лоджук Максим Тарасович
    к.ю.н., доцент кафедри загальнотеоретичної юриспруденції
  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень