Визначення поняття доказів та доказової діяльності в дисциплінарному провадженні щодо державних службовців

Show simple item record

dc.contributor.author Корнута, Л. М.
dc.contributor.author Kornuta, L. M.
dc.date.accessioned 2016-03-31T07:48:03Z
dc.date.available 2016-03-31T07:48:03Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Корнута Л. М. Визначення поняття доказів та доказової діяльності в дисциплінарному провадженні щодо державних службовців / Л. М. Корнута // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 29-34. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4290
dc.description Корнута Л. М. Визначення поняття доказів та доказової діяльності в дисциплінарному провадженні щодо державних службовців / Л. М. Корнута // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 29-34. ru_RU
dc.description.abstract У статті визначаються поняття доказів та особливості процесу доказування в дисциплінарному провадженні щодо державних службовців. Вказується, що докази мають невід’ємне значення, оскільки на основі їх наявності й достатності уповноважений орган приймає рішення щодо наявності дисциплінарного проступку та застосування до державного службовця дисциплінарної відповідальності у вигляді дисциплінарного стягнення. Встановлено майже повну відсутність нормативного врегулювання питань, пов’язаних із визначенням доказової діяльності й закріпленням статусу суб’єктів, які беруть участь у доказуванні. Аргументується необхідність реформування державної служби шляхом прийняття єдиного кодифікованого акта про дисциплінарну відповідальність державних службовців. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject державний службовець ru_RU
dc.subject дисциплінарна відповідальність ru_RU
dc.subject дисциплінарне провадження ru_RU
dc.subject докази ru_RU
dc.subject процес доказування ru_RU
dc.subject государственный служащий ru_RU
dc.subject дисциплинарная ответственность ru_RU
dc.subject дисциплинарное производство ru_RU
dc.subject доказательства ru_RU
dc.subject процесс доказывания ru_RU
dc.subject public servant ru_RU
dc.subject disciplinary responsibility ru_RU
dc.subject disciplinary proceedings ru_RU
dc.subject evidence ru_RU
dc.subject proving process ru_RU
dc.title Визначення поняття доказів та доказової діяльності в дисциплінарному провадженні щодо державних службовців ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record