Організаційно-правові заходи протидії корупції у сфері освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Скочиляс-Павлів, О. В.
dc.contributor.author Скочиляс-Павлив, О. В.
dc.contributor.author Skochulias-Pavliv, O. V.
dc.date.accessioned 2016-03-31T08:23:01Z
dc.date.available 2016-03-31T08:23:01Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Скочиляс-Павлів О. В. Організаційно-правові заходи протидії корупції у сфері освіти / О. В. Скочиляс-Павлів // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 52-58. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4294
dc.description Скочиляс-Павлів О. В. Організаційно-правові заходи протидії корупції у сфері освіти / О. В. Скочиляс-Павлів // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 52-58. ru_RU
dc.description.abstract У статті на основі аналізу нормативно-правових актів та результатів соціологічних опитувань досліджено стан корупції у сфері освіти. Сформульовано першочергові заходи, спрямовані на зменшення її рівня у вказаній сфері суспільного життя. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject корупція ru_RU
dc.subject сфера освіти ru_RU
dc.subject заходи протидії ru_RU
dc.subject антикорупційне законодавство ru_RU
dc.subject коррупция ru_RU
dc.subject сфера образования ru_RU
dc.subject меры противодействия ru_RU
dc.subject антикоррупционное законодательство ru_RU
dc.subject corruption ru_RU
dc.subject education sector ru_RU
dc.subject measures of counteraction ru_RU
dc.subject anticorruption legislation ru_RU
dc.title Організаційно-правові заходи протидії корупції у сфері освіти ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record