Методи дослідження антропології права (до проблеми застосування методології соціологічної науки)

Show simple item record

dc.contributor.author Завальнюк, Володимир Васильович
dc.contributor.author Завальнюк, Владимир Васильевич
dc.contributor.author Zavalniuk, V. V.
dc.date.accessioned 2016-04-01T05:52:29Z
dc.date.available 2016-04-01T05:52:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Завальнюк В. В. Методи дослідження антропології права (до проблеми застосування методології соціологічної науки) / В. В. Завальнюк // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 143-146. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4312
dc.description Завальнюк В. В. Методи дослідження антропології права (до проблеми застосування методології соціологічної науки) / В. В. Завальнюк // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 143-146. ru_RU
dc.description.abstract Розглянуто можливості застосування юристом-антропологом методів пізнання, що використовуються сьогодні в соціальних і поведінкових науках, у тому числі соціології (метод включеного спостереження, біографічний метод, монографічний метод опису одиничного випадку, метод спостереження тощо), з метою виявлення визначальних цінностей, смислів і значень. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject антропологія права ru_RU
dc.subject методологія антропологічних досліджень ru_RU
dc.subject соціологічні методи дослідження ru_RU
dc.subject антропология права ru_RU
dc.subject методология антропологических исследований ru_RU
dc.subject социологические методы исследования ru_RU
dc.subject anthropology of law ru_RU
dc.subject methodology of anthropological research ru_RU
dc.subject sociological research methods ru_RU
dc.title Методи дослідження антропології права (до проблеми застосування методології соціологічної науки) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record