Щодо можливості визнання судового прецеденту в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Ніколенко, Л. М.
dc.contributor.author Николенко, Л. М.
dc.contributor.author Nikolenko, L. M.
dc.date.accessioned 2016-04-04T07:32:05Z
dc.date.available 2016-04-04T07:32:05Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Ніколенко Л. М. Щодо можливості визнання судового прецеденту в Україні / Л. М. Ніколенко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 261-266. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4333
dc.description Ніколенко Л. М. Щодо можливості визнання судового прецеденту в Україні / Л. М. Ніколенко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 261-266. ru_RU
dc.description.abstract Автор статті вважає, що судовий прецедент в Україні не може існувати не тільки через те, що Україна належить до романо-германської правової сім’ї, або тому, що це країна з особливим політичним устроєм, менталітетом і т. д. Причиною цього є також те, що структура й повноваження різних ланок судової системи не дозволяють, навіть за наявності бажання, створювати щось схоже на судовий прецедент. Те, що пропонують вважати судовим прецедентом постанову касаційної інстанції в якійсь конкретній справі, неправильно, оскільки касаційна інстанція не правомочна приймати судову постанову, яка надалі буде еталоном для ухвалення рішень з аналогічних справ. В Україні якщо прецедент і має майбутнє, то воно ще далеко. Для початку в державі треба створити законодавчу базу для прецеденту, оскільки повинна бути окреслена юридична процедура, яка б визначала його створення. Також судові органи повинні бути наділені правостворюючими функціями в межах своїх повноважень, які необхідні для створення судового прецеденту. Тільки поступово, з урахуванням історичних національних традицій можливе визнання судового прецеденту джерелом права. Однак варто пам’ятати й про те, що в умовах зайвої декларативності українського законодавства широке використання судових прецедентів здатне призвести до підміни законодавця суддею, що не відповідає принципу поділу влади й фактично може негативно вплинути на принцип законності та правової визначеності. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject судовий прецедент в Україні ru_RU
dc.subject судебный прецедент в Украине ru_RU
dc.subject judicial precedent in Ukraine ru_RU
dc.title Щодо можливості визнання судового прецеденту в Україні ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record