Алгоритми дослідження вербальної схожості знаків для товарів та послуг

Show simple item record

dc.contributor.author Римарчук, Г. С.
dc.contributor.author Rymarchuk, G. S.
dc.date.accessioned 2016-04-04T08:02:33Z
dc.date.available 2016-04-04T08:02:33Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Римарчук Г. С. Алгоритми дослідження вербальної схожості знаків для товарів та послуг / Г. С. Римарчук // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 287-293. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4337
dc.description Римарчук Г. С. Алгоритми дослідження вербальної схожості знаків для товарів та послуг / Г. С. Римарчук // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 287-293. ru_RU
dc.description.abstract Об’єкти індивідуалізації товарів та послуг на ринку, торгові марки мають широкий спектр застосування відповідно до класифікації товарів та послуг, які визначені для них. У багатьох випадках правовласники, не проводячи належного моніторингу ринку, подають на реєстрацію знаки для товарів та послуг, схожі за ступенем змішування з торговими марками, які вже представлені загалу. Ця ситуація потребує комплексного дослідження вербальної схожості такого позначення шляхом здійснення пошукових операцій та встановлення конфліктуючих знаків. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject торгова марка ru_RU
dc.subject словесна схожість ru_RU
dc.subject фонетичне дослідження ru_RU
dc.subject відрізняльна здатність ru_RU
dc.subject торговые марки ru_RU
dc.subject словесное сходство ru_RU
dc.subject фонетическое исследование ru_RU
dc.subject отличительная способность ru_RU
dc.subject trademarks ru_RU
dc.subject verbal similarity ru_RU
dc.subject phonetic examination ru_RU
dc.subject distinctive feature ru_RU
dc.title Алгоритми дослідження вербальної схожості знаків для товарів та послуг ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record