Найменування підприємства як об’єкт права інтелектуальної власності

Show simple item record

dc.contributor.author Мороз, В. П.
dc.contributor.author Moroz, V. P.
dc.date.accessioned 2016-04-04T12:35:09Z
dc.date.available 2016-04-04T12:35:09Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Мороз В. П. Найменування підприємства як об’єкт права інтелектуальної власності / В. П. Мороз // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 327-335. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4347
dc.description Мороз В. П. Найменування підприємства як об’єкт права інтелектуальної власності / В. П. Мороз // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 327-335. ru_RU
dc.description.abstract У статті висвітлюються актуальні проблеми правового регулювання випадків набуття найменуванням юридичної особи розрізняльної здатності щодо певних товарів або послуг та можливості віднесення його в такому випадку до нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності (засобів індивідуалізації) , його відмінність від традиційного засобу індивідуалізації – комерційного най- менування. Проаналізовано аспекти набуття прав на такий об’єкт права інтелектуальної власності, його використання й охорони прав на нього, захисту та припинення відповідних прав. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject право на найменування юридичної особи ru_RU
dc.subject право інтелектуальної власності ru_RU
dc.subject засіб індивідуалізації ru_RU
dc.subject особисте немайнове право ru_RU
dc.subject право на наименование юридического лица ru_RU
dc.subject право интеллектуальной собственности ru_RU
dc.subject средство индивидуализации ru_RU
dc.subject личное неимущественное право ru_RU
dc.subject right to a company name ru_RU
dc.subject intellectual property law ru_RU
dc.subject mean of individualization ru_RU
dc.subject personal non-property right ru_RU
dc.title Найменування підприємства як об’єкт права інтелектуальної власності ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record