Перспективи інноваційного розвитку економіки України

Show simple item record

dc.contributor.author Гаверський, В. В.
dc.contributor.author Гаверский, В. В.
dc.contributor.author Gaverskiy, V. V.
dc.date 2005
dc.date.accessioned 2016-04-05T13:25:24Z
dc.date.available 2016-04-05T13:25:24Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Гаверський В. В. Перспективи інноваційного розвитку економіки України / В. В. Гаверський // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.] ; ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С. 56-57. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4359
dc.description Гаверський В. В. Перспективи інноваційного розвитку економіки України / В. В. Гаверський // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.] ; ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С. 56-57. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject розвиток економіки ru_RU
dc.subject економічна політика ru_RU
dc.subject технологічний спосіб виробництва ru_RU
dc.subject науково-технічні інновації ru_RU
dc.subject інвестиції ru_RU
dc.subject развитие экономики ru_RU
dc.subject экономическая политика ru_RU
dc.subject технологический способ производства ru_RU
dc.subject научно-технические инновации ru_RU
dc.subject инвестиции ru_RU
dc.subject development of economy ru_RU
dc.subject economic policy ru_RU
dc.subject technological mode of production ru_RU
dc.subject scientific and technological innovation ru_RU
dc.subject investment ru_RU
dc.title Перспективи інноваційного розвитку економіки України ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record