Професійні спілки за проектом Трудового кодексу України

Show simple item record

dc.contributor.author Іншин, М. І.
dc.contributor.author Иншин, Н. И.
dc.contributor.author Inshyn, M. I.
dc.date.accessioned 2016-04-06T11:58:32Z
dc.date.available 2016-04-06T11:58:32Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Іншин М. І. Професійні спілки за проектом Трудового кодексу України / М. І. Іншин // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 363-368. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4370
dc.description Іншин М. І. Професійні спілки за проектом Трудового кодексу України / М. І. Іншин // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 363-368. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено аналізу повноважень профспілок у сфері захисту прав працівників. Розкриваються законодавчі аспекти правового статусу професійної спілки. Визначаються перспективи покращення діяльності профспілок України. Вносяться пропозиції щодо внесення змін до проекту Трудового кодексу України. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject професійна спілка ru_RU
dc.subject інтереси трудящих ru_RU
dc.subject правовий статус ru_RU
dc.subject проект Трудового кодексу України ru_RU
dc.subject профессиональный союз ru_RU
dc.subject интересы трудящихся ru_RU
dc.subject правовой статус ru_RU
dc.subject проект Трудового кодекса Украины ru_RU
dc.subject trade union ru_RU
dc.subject interests of workers ru_RU
dc.subject legal status ru_RU
dc.subject draft Labor Code of Ukraine ru_RU
dc.title Професійні спілки за проектом Трудового кодексу України ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record