12.00.10

 

Recent Submissions

 • Добровольський, Дмитро Миколайович; Добровольский, Дмитрий Николаевич; Dobrovolskyi, Dmytro M. (2017-05-30)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2017. Дисертація є ...
 • Вандін, Євген Валерійович; Вандин, Евгений Валериевич; Vandin, E. V. (2017-05-29)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2017. У роботі на основі ...
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Нана Мезенівна; Bakayanova, Nana M. (2017-05-29)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2017. Дисертацію присвячено ...
 • Юрко, Сергій Сергійович (2017-03-24)
  Дисертація є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням феномена недержавної охоронної і правоохоронної діяльності як виду професійної діяльності. Сформульовано поняття та виявлено відмінні ознаки недержавної ...
 • Калашник, Олена Анатоліївна (2016-04-27)
  Дисертація є першим в Україні монографічним дослідженням, в якому охарактеризовано правовий статус місцевих загальних судів. Висвітлено роль місцевих загальних судів у системі судів загальної юрисдикції, проаналізовано ...
 • Остафійчук, Людмила Аурелівна (Одеса, 2016-01-27)
  Диссертация посвящена теоретическим и практическим проблемам применения и развития законодательства об ответственности за неуважение к суду. Рассмотрены процессы развития законодательства в этой сфере на землях Украины в ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds