Координаційна діяльність прокурора в контексті захисту трудових прав неповнолітніх

Show simple item record

dc.contributor.author Павлійчук, В. А.
dc.contributor.author Павлийчук, В. А.
dc.contributor.author Pavliychuk, V. A.
dc.date.accessioned 2016-04-08T11:09:19Z
dc.date.available 2016-04-08T11:09:19Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Павлійчук В. А. Координаційна діяльність прокурора в контексті захисту трудових прав неповнолітніх / В. А. Павлійчук // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С.414-419. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4387
dc.description Павлійчук В. А. Координаційна діяльність прокурора в контексті захисту трудових прав неповнолітніх / В. А. Павлійчук // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С.414-419. ru_RU
dc.description.abstract У статті на основі аналізу нормативно-правових актів та доктринальних джерел пропонуються напрями оптимізації координаційної діяльності органів прокуратури у сфері захисту трудових прав неповнолітніх. Зокрема, автор визначає суб’єктний склад обов’язкових учасників координаційної діяльності у вказаній сфері, тематику координаційних заходів, а також роль прокурора в таких заходах. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject прокурор ru_RU
dc.subject координація ru_RU
dc.subject неповнолітні ru_RU
dc.subject трудові права ru_RU
dc.subject учасники координаційної діяльності ru_RU
dc.subject прокурор ru_RU
dc.subject координация ru_RU
dc.subject несовершеннолетние ru_RU
dc.subject трудовые права ru_RU
dc.subject участники координационной деятельности ru_RU
dc.subject attorney ru_RU
dc.subject coordination ru_RU
dc.subject juveniles ru_RU
dc.subject labor rights ru_RU
dc.subject participants in coordination activities ru_RU
dc.title Координаційна діяльність прокурора в контексті захисту трудових прав неповнолітніх ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record