Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні

Show simple item record

dc.contributor.author Жаровська, Г. П.
dc.contributor.author Жаровская, Г. П.
dc.contributor.author Zharovska, H. P.
dc.date.accessioned 2016-04-11T08:12:33Z
dc.date.available 2016-04-11T08:12:33Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Жаровська Г. П. Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні / Г. П. Жаровська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 475-482. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4404
dc.description Жаровська Г. П. Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні / Г. П. Жаровська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 475-482. ru_RU
dc.description.abstract У статті розглянуто питання, які нині торкаються проблем національної безпеки України. Мова йде про необхідність удосконалення організаційних засад протидії транснаціональній організованій злочинності, яка являє собою загрозу інтересам людини й громадянина, суспільства та держави. Автор статті визначає конкретні напрями, які мають сприяти вирішенню проблеми підвищення ефективності бо- ротьби з транснаціональною злочинністю, обґрунтовує необхідність їх якнайскорішого впровадження. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject транснаціональна злочинність ru_RU
dc.subject протидія ru_RU
dc.subject організація ru_RU
dc.subject удосконалення ru_RU
dc.subject система ru_RU
dc.subject правоохоронні органи ru_RU
dc.subject транснациональная преступность ru_RU
dc.subject противодействие ru_RU
dc.subject организация ru_RU
dc.subject совершенствование ru_RU
dc.subject система ru_RU
dc.subject правоохранительные органы ru_RU
dc.subject transnational crime ru_RU
dc.subject combat ru_RU
dc.subject organization ru_RU
dc.subject improvement ru_RU
dc.subject system ru_RU
dc.subject law enforcement bodies ru_RU
dc.title Організаційні аспекти протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record