Характеристика суб’єктів наркотичних злочинів

Show simple item record

dc.contributor.author Бурячок, А. О.
dc.contributor.author Бурячок, А. А.
dc.contributor.author Buryachok, A. А.
dc.date.accessioned 2016-04-11T12:27:47Z
dc.date.available 2016-04-11T12:27:47Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Бурячок А. О. Характеристика суб’єктів наркотичних злочинів / А. О. Бурячок // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 527-532. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4420
dc.description Бурячок А. О. Характеристика суб’єктів наркотичних злочинів / А. О. Бурячок // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 73. – С. 527-532. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено систематизації суб’єктів наркотичних злочинів. Виділення окремих груп таких суб’єктів повинно сприяти вдосконаленню кримінально-правових та кримінологічних заходів щодо протидії наркотичним злочинам. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject кримінальне право ru_RU
dc.subject кримінологія ru_RU
dc.subject механізм учинення злочину ru_RU
dc.subject суб’єкт злочину ru_RU
dc.subject особа злочинця ru_RU
dc.subject уголовное право ru_RU
dc.subject криминология ru_RU
dc.subject механизм совершения преступления ru_RU
dc.subject субъект преступления ru_RU
dc.subject личность преступника ru_RU
dc.subject criminal law ru_RU
dc.subject criminology ru_RU
dc.subject mechanism of committing a crime ru_RU
dc.subject subject of crime ru_RU
dc.subject personality of a criminal ru_RU
dc.title Характеристика суб’єктів наркотичних злочинів ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record