Актуальні проблеми держави і права. - 2014. - Випуск 72: Recent submissions