Глобалізація як критерій типології національних правових систем

Show simple item record

dc.contributor.author Удовика, Л. Г.
dc.contributor.author Udovikа, L. G.
dc.date.accessioned 2016-04-13T12:07:21Z
dc.date.available 2016-04-13T12:07:21Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Удовика Л. Г. Глобалізація як критерій типології національних правових систем / Л. Г. Удовика // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 21-27. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4445
dc.description Удовика Л. Г. Глобалізація як критерій типології національних правових систем / Л. Г. Удовика // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 21-27. ru_RU
dc.description.abstract У статті обґрунтовується новий комплексний критерій типології національних правових систем – глобалізація, складовою якої є правова глобалізація. Зміст критерію глобалізованості правової системи полягає в сукупності якісних і кількісних складових, які виявляються на рівні її підсистем та елементів. Ґрунтуючись на комплексному критерії глобалізації, автор виокремлює такі типи національних правових систем: 1) глобалізовані; 2) фрагментарно глобалізовані; 3) глокалізовані; 4) локалізовані. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject глобалізація ru_RU
dc.subject глокалізація ru_RU
dc.subject локалізація ru_RU
dc.subject правова глобалізація ru_RU
dc.subject глобалізована правова система ru_RU
dc.subject глобализация ru_RU
dc.subject локализация ru_RU
dc.subject правовая глобализация ru_RU
dc.subject национальная правовая система ru_RU
dc.subject глокализация ru_RU
dc.subject globalization ru_RU
dc.subject glocalization ru_RU
dc.subject localization ru_RU
dc.subject legal globalization ru_RU
dc.subject national legal system ru_RU
dc.title Глобалізація як критерій типології національних правових систем ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record