Конституціоналізація правової системи в контексті діяльності Конституційного Суду України

Show simple item record

dc.contributor.author Подорожна, Т. С.
dc.contributor.author Подорожная, Т. С.
dc.contributor.author Podorozhnaya, T. S.
dc.date.accessioned 2016-04-13T12:19:31Z
dc.date.available 2016-04-13T12:19:31Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Подорожна Т. С. Конституціоналізація правової системи в контексті діяльності Конституційного Суду України / Т. С. Подорожна // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 28-33. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4447
dc.description Подорожна Т. С. Конституціоналізація правової системи в контексті діяльності Конституційного Суду України / Т. С. Подорожна // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 28-33. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена висвітленню авторського бачення проблеми конституціоналізації правової системи в контексті діяльності Конституційного Суду України. Наголошено на важливій ролі Конституції України в побудові правової системи. Акцентовано, що конституціоналізація – це не тільки докорінні перетворення чинного законодавства. За своїм характером, масштабністю вона покликана забезпечити прогрес усієї правової системи. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject Конституція України ru_RU
dc.subject конституційні норми ru_RU
dc.subject конституційні засади ru_RU
dc.subject конституціоналізація ru_RU
dc.subject правова система ru_RU
dc.subject Конституційний Суд України ru_RU
dc.subject верховенство права ru_RU
dc.subject законодавство ru_RU
dc.subject Конституция Украины ru_RU
dc.subject конституционные нормы ru_RU
dc.subject конституционные принципы ru_RU
dc.subject конституционализация ru_RU
dc.subject правовая система ru_RU
dc.subject Конституционный Суд Украины ru_RU
dc.subject верховенство права ru_RU
dc.subject законодательство ru_RU
dc.subject Constitution of Ukraine ru_RU
dc.subject constitutional norms ru_RU
dc.subject constitutional principles ru_RU
dc.subject constitutionalization ru_RU
dc.subject legal system ru_RU
dc.subject Constitutional Court of Ukraine ru_RU
dc.subject rule of law ru_RU
dc.subject legislation ru_RU
dc.title Конституціоналізація правової системи в контексті діяльності Конституційного Суду України ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record