Примусовий поділ в охоронювально-правовому регулюванні відносин у сфері конкуренції

Show simple item record

dc.contributor.author Корчак, Н. М.
dc.contributor.author Корчак, Н. Н.
dc.contributor.author Korchak, N. N.
dc.date.accessioned 2016-04-14T12:24:22Z
dc.date.available 2016-04-14T12:24:22Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Корчак Н. М. Примусовий поділ в охоронювально-правовому регулюванні відносин у сфері конкуренції / Н. М. Корчак // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 135-141. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4479
dc.description Корчак Н. М. Примусовий поділ в охоронювально-правовому регулюванні відносин у сфері конкуренції / Н. М. Корчак // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 135-141. ru_RU
dc.description.abstract У статті обґрунтовується правова природа примусового поділу як санкції, в якій закладено заходи захисту інтересів у сфері конкуренції. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject санкція ru_RU
dc.subject відповідальність ru_RU
dc.subject примусовий поділ ru_RU
dc.subject заходи захисту ru_RU
dc.subject зловживання монопольним (домінуючим) становищем ru_RU
dc.subject санкция ru_RU
dc.subject ответственность ru_RU
dc.subject принудительное разделение ru_RU
dc.subject меры защиты ru_RU
dc.subject злоупотребление монопольным (доминирующим) положением ru_RU
dc.subject approval ru_RU
dc.subject responsibility ru_RU
dc.subject forced division ru_RU
dc.subject measures of defence ru_RU
dc.subject monopolistic (dominant) abuse position ru_RU
dc.title Примусовий поділ в охоронювально-правовому регулюванні відносин у сфері конкуренції ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record