Особливості відшкодування майнової та немайнової (моральної) шкоди в авторському праві

Show simple item record

dc.contributor.author Кетрарь, А. А.
dc.contributor.author Ketrar, A. A.
dc.date.accessioned 2016-04-18T07:40:50Z
dc.date.available 2016-04-18T07:40:50Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Кетрарь А. А. Особливості відшкодування майнової та немайнової (моральної) шкоди в авторському праві / А. А. Кетрарь // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 205-212. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4513
dc.description Кетрарь А. А. Особливості відшкодування майнової та немайнової (моральної) шкоди в авторському праві / А. А. Кетрарь // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 205-212. ru_RU
dc.description.abstract У статті досліджено поняття майнової та немайнової шкоди в авторському праві, визначено особливості її відшкодування. Охарактеризовано поняття реальних збитків, упущеної вигоди у сфері авторського права. Розглянуто питання визначення розміру грошового відшкодування моральної шкоди. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject відшкодування майнової шкоди ru_RU
dc.subject реальні збитки ru_RU
dc.subject упущена вигода ru_RU
dc.subject відшкодування немайнової (моральної) шкоди ru_RU
dc.subject возмещение имущественного вреда ru_RU
dc.subject реальные убытки ru_RU
dc.subject упущенная выгода ru_RU
dc.subject возмещение неимущественного (морального) вреда ru_RU
dc.subject compensation for material damages ru_RU
dc.subject special damages ru_RU
dc.subject lost profits ru_RU
dc.subject compensation for non-pecuniary (moral) damages ru_RU
dc.title Особливості відшкодування майнової та немайнової (моральної) шкоди в авторському праві ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record