Проблеми класифікації дисциплінарних проступків державних службовців

Show simple item record

dc.contributor.author Трампольська, К. О.
dc.contributor.author Трампольская, К. О.
dc.contributor.author Trampolska, K. O.
dc.date.accessioned 2016-04-19T11:46:35Z
dc.date.available 2016-04-19T11:46:35Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Трампольська К. О. Проблеми класифікації дисциплінарних проступків державних службовців / К. О. Трампольська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 363-372. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4554
dc.description Трампольська К. О. Проблеми класифікації дисциплінарних проступків державних службовців / К. О. Трампольська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 363-372. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено теоретичним проблемам особливостей класифікації дисциплінарних проступків державних службовців в Україні, аналізу чинного законодавства, що регулює правовий статус державних службовців, вивченню різноманітних позицій щодо вживання поняття «дисциплінарна відповідальність», визначенню проблем правового регулювання статусу цієї категорії осіб та напрямків його вдосконалення. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject державні службовці ru_RU
dc.subject державна служба ru_RU
dc.subject дисциплінарна відповідальність ru_RU
dc.subject дисциплінарний проступок ru_RU
dc.subject дисциплінарні стягнення ru_RU
dc.subject государственные служащие ru_RU
dc.subject государственная служба ru_RU
dc.subject дисциплинарная ответственность ru_RU
dc.subject дисциплинарный проступок ru_RU
dc.subject дисциплинарные взыскания ru_RU
dc.subject civil servants ru_RU
dc.subject civil service ru_RU
dc.subject disciplinary liability ru_RU
dc.subject serious misconduct ru_RU
dc.subject disciplinary action ru_RU
dc.title Проблеми класифікації дисциплінарних проступків державних службовців ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record