Методологічні засади боротьби світової спільноти з інтелектуальним піратством і контрафакцією

Show simple item record

dc.contributor.author Бочарова, Н. В.
dc.contributor.author Bocharova, N. V.
dc.date.accessioned 2016-04-20T07:10:17Z
dc.date.available 2016-04-20T07:10:17Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Бочарова Н. В. Методологічні засади боротьби світової спільноти з інтелектуальним піратством і контрафакцією / Н. В. Бочарова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 424-428. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4568
dc.description Бочарова Н. В. Методологічні засади боротьби світової спільноти з інтелектуальним піратством і контрафакцією / Н. В. Бочарова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 424-428. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена висвітленню методології підходів світового співтовариства до боротьби з незаконною торгівлею піратською та контрафактною продукцією, яка визначена в документах нарад «Великої вісімки». ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject «Велика вісімка» ru_RU
dc.subject міжнародні організації ru_RU
dc.subject інтелектуальна власність ru_RU
dc.subject контрафакція ru_RU
dc.subject інтелектуальне піратство ru_RU
dc.subject глобальні проблеми сучасності ru_RU
dc.subject «Большая восьмерка» ru_RU
dc.subject международные организации ru_RU
dc.subject интеллектуальная собственность ru_RU
dc.subject контрафакция ru_RU
dc.subject интеллектуальное пиратство ru_RU
dc.subject глобальные проблемы современности ru_RU
dc.subject Great Eight ru_RU
dc.subject international organizations ru_RU
dc.subject intellectual property ru_RU
dc.subject counterfaction ru_RU
dc.subject intellectual piracy ru_RU
dc.subject global modern problems ru_RU
dc.title Методологічні засади боротьби світової спільноти з інтелектуальним піратством і контрафакцією ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record