Об’єктивні ознаки організованої групи

Show simple item record

dc.contributor.author Невідома, Н. В.
dc.contributor.author Неведомая, Н. В.
dc.contributor.author Nevidoma, N. V.
dc.date.accessioned 2016-04-20T11:45:06Z
dc.date.available 2016-04-20T11:45:06Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Невідома Н. В. Об’єктивні ознаки організованої групи / Н. В. Невідома // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 475-481. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4578
dc.description Невідома Н. В. Об’єктивні ознаки організованої групи / Н. В. Невідома // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.) Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України; НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 72. – С. 475-481. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено дослідженню об’єктивних ознак, які притаманні організованій групі. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject організована група ru_RU
dc.subject ознаки ru_RU
dc.subject об’єктивні ознаки ru_RU
dc.subject организованная группа ru_RU
dc.subject признаки ru_RU
dc.subject объективные признаки ru_RU
dc.subject organized group ru_RU
dc.subject symptoms ru_RU
dc.subject objective evidence ru_RU
dc.title Об’єктивні ознаки організованої групи ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record