Актуальні проблеми держави і права. - 2013. - Випуск 70

Актуальні проблеми держави і права. - 2013. - Випуск 70

 

Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2014. – Вип. 70.

Recent Submissions

View more