Актуальні проблеми держави і права. - 2013. - Випуск 70: Recent submissions