Нагляд органів прокуратури за дотриманням законодавства про звернення

Show simple item record

dc.contributor.author Безкровний, Є. А.
dc.contributor.author Безкровный, Е. А.
dc.contributor.author Bezkrovniy, Yе. А.
dc.date.accessioned 2016-04-21T11:52:20Z
dc.date.available 2016-04-21T11:52:20Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Безкровний Є. А. Нагляд органів прокуратури за дотриманням законодавства про звернення / Є. А. Безкровний // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 26-31. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4591
dc.description Безкровний Є. А. Нагляд органів прокуратури за дотриманням законодавства про звернення / Є. А. Безкровний // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 26-31. ru_RU
dc.description.abstract У статті розкрито актуальність організації роботи органів прокуратури України з нагляду за дотриманням законодавства про звернення як один із способів захисту прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб. Акцентовано увагу на вирішенні проблеми з усунення фактів підміни й дублювання органами прокуратури діяльності контролюючих органів у розгляді й вирішенні звернень. Показано, що терміни «контроль» і «нагляд» мають суттєву різницю, та є необхідність проведення чіткого розмежування цих понять у діючому законодавстві України. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject громадяни ru_RU
dc.subject юридичні особи ru_RU
dc.subject звернення ru_RU
dc.subject контроль ru_RU
dc.subject нагляд ru_RU
dc.subject граждане ru_RU
dc.subject юридические лица ru_RU
dc.subject обращение ru_RU
dc.subject надзор ru_RU
dc.subject citizens ru_RU
dc.subject legal persons ru_RU
dc.subject appeals ru_RU
dc.subject control ru_RU
dc.subject supervision ru_RU
dc.title Нагляд органів прокуратури за дотриманням законодавства про звернення ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record