Інституціональна методологія в дослідженні злочинності

Show simple item record

dc.contributor.author Дрьомін, В. М.
dc.contributor.author Дремин, В. Н.
dc.contributor.author Dryomin, V. N.
dc.date.accessioned 2016-04-21T13:11:25Z
dc.date.available 2016-04-21T13:11:25Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Дрьомін В. М. Інституціональна методологія в дослідженні злочинності / В. М. Дрьомін // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 49-56. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4595
dc.description Дрьомін В. М. Інституціональна методологія в дослідженні злочинності / В. М. Дрьомін // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 49-56. ru_RU
dc.description.abstract У статті розглядаються методологічні питання становлення й розвитку інституціональної теорії злочинності з позицій економічного, соціологічного та політологічного інституціоналізму. Обґрунтовується висновок, що конституціональний підхід до злочинності в цей час набуває особливої актуальності, оскільки спосіб життя, стандарти поведінки людини формуються в межах соціальних інститутів, в основі яких лежать соціальні практики. В умовах соціальної дезорганізації й аномії відбувається деформація та криміналізація соціальних практик і, відповідно, соціальних інститутів. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject злочинність ru_RU
dc.subject інституціональна кримінологія ru_RU
dc.subject кримінальні практики ru_RU
dc.subject преступность ru_RU
dc.subject институциональная криминология ru_RU
dc.subject криминальные практики ru_RU
dc.subject crime ru_RU
dc.subject institutional criminology ru_RU
dc.subject criminal practices ru_RU
dc.title Інституціональна методологія в дослідженні злочинності ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record