Кримінологічний аналіз злочинної поведінки

Show simple item record

dc.contributor.author Блажівський, Є. М.
dc.contributor.author Блаживский, Е. Н.
dc.contributor.author Blazhіvsky, Je. M.
dc.date.accessioned 2016-04-22T07:11:49Z
dc.date.available 2016-04-22T07:11:49Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Блажівський Є. М. Кримінологічний аналіз злочинної поведінки / Є. М. Блажівський // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 56-61. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4598
dc.description Блажівський Є. М. Кримінологічний аналіз злочинної поведінки / Є. М. Блажівський // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 56-61. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено проблемам кримінологічного аналізу злочинної поведінки. З кримінологічної точки зору аналізуються поняття «механізм» та «поведінка». Встановлено, що механізмом злочинної поведінки в загальному вигляді варто вважати ідеальну модель взаємодії особистості й зовнішнього середовища, результатом якої стало вчинення злочину. Аналізуються особистісні та ситуаційні фактори зазначеної поведінки. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject злочинність ru_RU
dc.subject поведінка ru_RU
dc.subject механізм ru_RU
dc.subject кримінологічний аналіз ru_RU
dc.subject преступность ru_RU
dc.subject поведение ru_RU
dc.subject механизм ru_RU
dc.subject криминологический анализ ru_RU
dc.subject crime ru_RU
dc.subject behavior ru_RU
dc.subject mechanism ru_RU
dc.subject criminological analysis ru_RU
dc.title Кримінологічний аналіз злочинної поведінки ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record