Допустимість вибору «недержавного права» як права, що застосовується до договору в Європейському Союзі

Show simple item record

dc.contributor.author Венгринюк, Ю. В.
dc.contributor.author Vengrynyuk, Y. V.
dc.date.accessioned 2016-04-22T08:22:48Z
dc.date.available 2016-04-22T08:22:48Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Венгринюк Ю. В. Допустимість вибору «недержавного права» як права, що застосовується до договору в Європейському Союзі / Ю. В. Венгринюк // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 105-111. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4604
dc.description Венгринюк Ю. В. Допустимість вибору «недержавного права» як права, що застосовується до договору в Європейському Союзі / Ю. В. Венгринюк // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 105-111. ru_RU
dc.description.abstract Досліджується питання допустимості вибору сторонами договору «недержавного права» як такого, що підлягає застосуванню до договірних зобов’язань у колізійному праві Європейського Союзу. Здійснено аналіз ст. 3 Регламенту «Рим І». Особлива увага присвячується принципу lex voluntatis. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject Регламент «Рим І» ru_RU
dc.subject Римська конвенція 1980 р. ru_RU
dc.subject «недержавне право» ru_RU
dc.subject договір ru_RU
dc.subject Європейський Союз ru_RU
dc.subject lex voluntatis ru_RU
dc.subject Регламент «Рим І» ru_RU
dc.subject Римская конвенция 1980 г. ru_RU
dc.subject «негосударственное право» ru_RU
dc.subject договор ru_RU
dc.subject Европейский Союз ru_RU
dc.subject Rome I Regulation ru_RU
dc.subject Rome Convention 1980 ru_RU
dc.subject “non-state body of law” ru_RU
dc.subject contract ru_RU
dc.subject European Union ru_RU
dc.title Допустимість вибору «недержавного права» як права, що застосовується до договору в Європейському Союзі ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record