Нові підходи до оцінки нормативних актів (на матеріалах загальних зборів громадян за місцем проживання)

Show simple item record

dc.contributor.author Орловський, О. С.
dc.contributor.author Орловский, А. С.
dc.contributor.author Orlovsky, O. S.
dc.date.accessioned 2016-04-28T11:46:47Z
dc.date.available 2016-04-28T11:46:47Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Орловський О. С. Нові підходи до оцінки нормативних актів (на матеріалах загальних зборів громадян за місцем проживання) / О. С. Орловський // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 134-139. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4620
dc.description Орловський О. С. Нові підходи до оцінки нормативних актів (на матеріалах загальних зборів громадян за місцем проживання) / О. С. Орловський // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 134-139. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена прикладам застосування таких статистичних показників, як середнє арифметичне, мода й медіана, а також графічних зображень під час оцінки змісту нормативних актів. Такий підхід дозволяє більш ґрунтовно здійснювати аналіз текстів нормативно-правових актів та сформулювати висновки щодо ефективності їхніх норм. Можливості, які надає статистичний метод, демонструють- ся на прикладі дослідження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні. Подібний аналіз із конституційно-правової точки зору здійснюється вперше. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject загальні збори за місцем проживання ru_RU
dc.subject статистичний метод ru_RU
dc.subject середнє арифметичне ru_RU
dc.subject мода ru_RU
dc.subject медіана ru_RU
dc.subject общее собрание по месту жительства ru_RU
dc.subject статистический метод ru_RU
dc.subject среднее арифметическое ru_RU
dc.subject медиана ru_RU
dc.subject local meeting ru_RU
dc.subject statistical method ru_RU
dc.subject arithmetic mean ru_RU
dc.subject mode ru_RU
dc.subject median ru_RU
dc.title Нові підходи до оцінки нормативних актів (на матеріалах загальних зборів громадян за місцем проживання) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record