Основні положення Всеєвропейської стратегії збереження біологічного й ландшафтного різноманіття 1995 р. та проблеми її реалізації у сфері охорони рослинного світу України

Show simple item record

dc.contributor.author Гиренко, І. В.
dc.contributor.author Гиренко, И. В.
dc.contributor.author Girenko, I. V.
dc.date.accessioned 2016-05-04T07:50:43Z
dc.date.available 2016-05-04T07:50:43Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Гиренко І. В. Основні положення Всеєвропейської стратегії збереження біологічного й ландшафтного різноманіття 1995 р. та проблеми її реалізації у сфері охорони рослинного світу України / І. В. Гиренко // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 223-230. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4638
dc.description Гиренко І. В. Основні положення Всеєвропейської стратегії збереження біологічного й ландшафтного різноманіття 1995 р. та проблеми її реалізації у сфері охорони рослинного світу України / І. В. Гиренко // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 223-230. ru_RU
dc.description.abstract У статті розглядаються основні положення Всеєвропейської стратегії збереження біологічного й ландшафтного різноманіття (Софія, 1995 р.), прийнятої в межах реалізації Конвенції про охорону біологічного різноманіття в Ріо-де-Жанейро (1992 р.). Показано, що імплементація Всеєвропейської стратегії збереження біологічного й ландшафтного різноманіття дозволить якісно покращити правове регулювання охорони й використання об’єктів рослинного світу та привести його у відповідність до чинних європейських стандартів. Розглядаються напрями правотворчості, за якими має відбуватися реалізація зазначеної стратегії: збільшення площ лісів, відновлення ключових екосистем, впровадження принципу біорізноманіття в сільське господарство тощо. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.title Основні положення Всеєвропейської стратегії збереження біологічного й ландшафтного різноманіття 1995 р. та проблеми її реалізації у сфері охорони рослинного світу України ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record