Сучасний рівень упровадження електронних сервісів обслуговування платників податків

Show simple item record

dc.contributor.author Трофименко, О. Г.
dc.contributor.author Трофименко, Е. Г.
dc.contributor.author Trofimenko, E. G.
dc.contributor.author Логінова, Н. І.
dc.contributor.author Логинова, Н. И.
dc.contributor.author Loginova, N. I.
dc.date.accessioned 2016-05-04T08:14:06Z
dc.date.available 2016-05-04T08:14:06Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Трофименко О. Г., Логінова Н. І. Сучасний рівень упровадження електронних сервісів обслуговування платників податків / О. Г. Трофименко, Н. І. Логінова // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 236-242. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4640
dc.description Трофименко О. Г., Логінова Н. І. Сучасний рівень упровадження електронних сервісів обслуговування платників податків / О. Г. Трофименко, Н. І. Логінова // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук.пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 236-242. ru_RU
dc.description.abstract У статті проаналізовано сучасні тенденції процесу інформатизації податкової служби України в межах проведення масштабної податкової реформи. Розглянуто реалізовані проекти з впровадження систем електронної звітності та електронного декларування доходів, які визнані провідними міжнародними експертами успішними. Конкретизовано пріоритетні напрями подальшої інформатизації податкової служби, покликані покращити умови ведення бізнесу в Україні. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject інформатизація податкової системи ru_RU
dc.subject інформаційні технології ru_RU
dc.subject електронна форма подання звітності ru_RU
dc.subject електронно-цифровий підпис ru_RU
dc.subject електронна перевірка ru_RU
dc.subject информатизация налоговой системы ru_RU
dc.subject информационные технологии ru_RU
dc.subject электронная форма подачи отчетности ru_RU
dc.subject электронно-цифровая подпись ru_RU
dc.subject электронная проверка ru_RU
dc.subject informatization of the tax system ru_RU
dc.subject information technology ru_RU
dc.subject electronic form of reporting ru_RU
dc.subject electronic-digital signature ru_RU
dc.subject electronic check ru_RU
dc.title Сучасний рівень упровадження електронних сервісів обслуговування платників податків ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record